طلایاب و معدن یاب Model 301

طلایاب و معدن یاب Model 301 در معدن يابي، کاوشگري، کاوش قطعات طلا و سکه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه بين طلا و نقره تفکيک قائل مي شود. داراي برد بالا و عمق ۱۲ فيت است. توسط اين دستگاه تايم جستجو کاهش مي يابد و قطعات ارزشمند تر کاوش مي شوند.

اعمال تنظيمات مختلف
داراي سوييچ هاي تنظيم حساسيت Hi/Low
باتري ۹ ولت آلکالين
کليد تنظيم ۱۰ جهته
کليد تفکيک ۱۰ جهته
متر مخصوص تنظيم
نشانگر تضعيف باتري

دستگاه فلزیاب