طلایاب AVCI XM-1

برای اولین بار در جهان طلایاب AVCI XM-1 که با فناوری پیشرفته ساخته شده به نرم‌ افزار طلایاب خاص مجهز است که می‌تواند جهت حفره‌ها را تشخیص دهد.

به کمک این نرم‌ افزار طلایاب ویژه و تجهیزات طراحی شده، فلزیاب AVCI XM-1 قادر است از ویژگی‌های تشخیص جهت طلا با کابل‌های همانگ، اشیا طلا، محل ذخیره مهمات، تونل، زیرزمین، مخفیگاه و پناهگاه به طور هم‌زمان استفاده کند.

ویژگی تشخیص جهت حفره‌ها با توجه به شرایط دشت و تأثیر ساختار آن بر زمین حالات متفاوتی دارد.

طلایاب AVCI XM