طلایاب Mini Eliminator

با توانايي رديابي طلا تا فاصله ۶ كيلومتر و عمق ۱۵ متر و بيشتر (بستگي به ميزان و قدمت طلاي دفن شده دارد) يكي از ردياب هاي خوب در اين زمينه است.

فلزیاب Mini Eliminator علاوه بر فلز و طلا قادر به رديابي نقره و الماس و جواهرات نيز مي باشد. يكي از وسايل كارآمد براي گنج يابي در سراسر جهان بوده و كارايي خود را در موارد مختلف نشان داده است.

فلزیاب Mini Eliminator

قابليت تنظيم كه چه نوع طلایی را رديابي كند با اسفاده ازسيستم TRN Target Reflection Nullifier قادر است تا اهداف دروغين و ذرات را حذف كند و دنبال طلاي ساخته شده بگردد .
اندازه آن به حدي كوچك است كه حتي ميتوانيد آن را در جيب خود قرار بدهيد. به واسطه سه فيلتري كه درون دستگاه قرار دارد شما ميتوانيد حتي اندازه طلا كشف شده را هم تخمين بزنيد.