طلایاب پویشگر دستی Spectra

طلایاب پویشگر دستی White’s Spectra برای محیط های با نیاز های امنیتی شدید طراحی شده است، که شامل فرودگاه ها، مدارس، کنسرت ها، رویدادهای ورزشی و ساختمان های عمومی و خصوصی می شود.

طلایاب پویشگر دستی White’s Spectra در آمریکا طراحی و ساخته شده اند، با تعهد سازش ناپذیر به کیفیت که بیشتر از ۵۰ سال مهر تضمین طلایاب Whites بوده است.

طلایاب پویشگر دستی Spectra

ما پویشگر Spectra را طراحی کردیم تا نیازها و مشخصات دنیای آگاه- امن امروز را برآورده کرده و از آن ها فراتر رویم. با استانداردهای عملیاتی درونی / بیرونی تمام موسسات دادرسی ملی مطابقت دارد.

نکات مهم فلزیاب و طلایاب پویشگر دستی Spectra:

هر دو مد صوتی و لرزشی
دکمه ضد حسگر
Lanyard
نشانگر LED پایین بودن باتری
مطابق استانداردهای NIJ
دکمه روشن/ خاموش
دکمه حساسیت
هشدار بلندگو یا گوشی
هشدار بصری LED
کنترل صدا